Share:


Determining the tourist attractive regions by GIS analysis using heatmaps

    Viktoriya Kulyk Affiliation
    ; Rostyslav Sossa Affiliation

Abstract

In this article, we explore heatmaps as a method of applying GIS-technologies to study the distribution of tourist and recreational objects. We analyze the foundations of heatmaps, their features and advantages among the cartographic methods of research, and examples of their application in the tourism industry. Using a database in QGIS, we create heatmaps of tourist objects in Ukraine that help to determine and visualize the tourist attractive regions of the country.

Keyword : heatmap, tourist object, tourist and recreational object, tourist attractive region, tourist attractiveness, cartography, QGIS

How to Cite
Kulyk, V., & Sossa, R. (2018). Determining the tourist attractive regions by GIS analysis using heatmaps. Geodesy and Cartography, 44(1), 22-27. https://doi.org/10.3846/gac.2018.882
Published in Issue
Apr 30, 2018
Abstract Views
1887
PDF Downloads
1825
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Babicki, S., Arndt, D., Marcu, A., Liang, Y., Grant, J. R., Maciejewski, A., & Wishart, D. S. (2016). Heatmapper: web-enabled heat mapping for all. Nucleic Acids Research, 44, W1, W147-W153. https://doi.org/10.1093/nar/gkw419

Bozhok, A. P., Molochko, A. M., & Ostroukh, V. І. (2014). Kartoznavstvo: pіdruchnik (332 p.). Kiїv: Kiїvs’kiy unіversitet.

Chuansong. (2017). Retrieved from http://chuansong.me

Danil’chuk, V. F. (2008). Metodika vyyavleniya prioritetnogo osvoeniya turistsko-rekreatsionnykh territoriy na osnove GIS-tekhnologiy. In V. F. Danil’chuk, N. S. Kudokotsev, & I. L. Semichastnyy, Vіsnik DІTB. Serіya: Ekonomіka, organіzatsіya ta upravlіnnya pіdpriєmstvami turistichnoї іndustrії ta turistichnoї galuzі v tsіlomu 12, 25-29.

eSpatial. (2017). Retrieved from https://www.espatial.com

Eck, J. E. (2005). Mapping crime: understanding hot spots. In J. E. Eck, S. Chainey, J. G. Cameron, M. Leitner, & R. E. Wilson. Retrieved from https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/209393.pdf

Glebova, A. O. (2012). Іnnovatsіynі tekhnologії u turistichnіy galuzі. Ekonomіka. Upravlіnnya. Іnnovatsії, 2(8).

Gis lounge. (2017). Retrieved from https://www.gislounge.com/heat-maps-in-gis/

Heatmaptool. (2017). Retrieved from https://www.heatmaptool.com

Heatmapper. (2017). Retrieved from http://www.heatmapper.ca

Kal’na-Dubіnyuk, T. P. (2011). Zastosuvannya suchasnikh іnformatsіynikh tekhnologіy u rozvitku sіl’s’kogo zelenogo turizmu v Ukraїnі. In T. P. Kal’na-Dubіnyuk & N. A. Pugach, Naukoviy vіsnik Natsіonal’nogo unіversitetu bіoresursіv і prirodokoristuvannya Ukraїni (163 ed.), Part 1.

Kolotova, E. V. (1999). Rekreatsionnoe resursovedenie: Ucheb. Posobie (133 p.) Moskva: Rossiyskaya Mezhdunarodnaya akademiya turizma.

Khudo, V. V. (2000). Іnformatsіynі tekhnologії v upravlіnnі turizmom. In V. V. Khudo, Problemi іnformatizatsії rekreatsіynoї ta turistichnoї dіyal’nostі v Ukraїnі: perspektivi kul’turnogo ta ekonomіchnogo rozvitku (pp. 161-166). Truskavets’.

Lutay, A. P. (2012). Іnformatsіynі tekhnologії u turistichnіy galuzі: zbirnik materіalіv naukovo-praktichnoyi konferentsiyi Don-NUET (pp. 241-247). Donets’k.

Mel’nik, A. V. (2009). Vprovadzhennya ta vdoskonalennya geoіnformatsіynikh tekhnologіy u turistichnіy dіyal’nostі. Naukoviy vіsnik UzhNU (pp. 43-44) (28 ed.). Serіya «Ekonomіka».

Mel’nichenko, S. V. (2008). Іnformatsіynі tekhnologії v upravlіnnі sub’єktami turistichnoї dіyal’nostі. Vіsnik KNTEU. Kiїv.

Mitchell, E. (2000). Rukovodstvo po GIS-analizu. Ch. 1: Prostranstvennye modeli i vzaimosvyazi (198 p.). Kiev: ZAO ECOMM Co.

Openheatmap. (2017). Retrieved from http://www.openheatmap.com

Salishchev, K. A. (1990). Kartovedenie (400 p.). Moskva: Izd-vo MGU.

Shakhovs’ka, N. B. (2008). Analіz іnformatsіynikh sistem obroblennya danikh turistichnoї sferi. In N. B. Shakhovs’ka & D. І. Ugrin, Naukoviy vіsnik NLTU Ukraїni (pp. 258-263) (18.10. ed.).

Sightsmap. (2017). Retrieved from http://www.sightsmap.com

Strava. (2017). Retrieved from https://labs.strava.com/heatmap