Share:


Geomorphological risks and assessment of ecological-geomorphological situations of mining regions of arid zone of Kazakhstan

    Roza Bexeitova Affiliation
    ; Omirzhan Taukebayev   Affiliation
    ; Asima Koshim Affiliation
    ; Larysa Veselova Affiliation
    ; Aizhan Assylbekova   Affiliation

Abstract

The importance of the impact of emerging ecologic-geomorphological situations in areas of active mining development of Kazakhstan on the life of the population is difficult to overestimate in conditions of a dry climate, water scarcity and the use of outdated technologies for the extraction of solid minerals. This article examines the ecologic-geomorphological situations of mining areas of arid platform-denudation plains of Kazakhstan and gives their characteristics, which is based on an analysis of the leading natural and anthropogenically caused geodynamic processes, their spatial coverage, ratios and comparative assessment as an indicator of geomorphological risk within selected morphogenetic types of relief.

Keyword : solid minerals, arid zones, mining region, relief, ecologic-geomorphological situation, geomorphological risk, mapping

How to Cite
Bexeitova, R., Taukebayev, O., Koshim, A., Veselova, L., & Assylbekova, A. (2021). Geomorphological risks and assessment of ecological-geomorphological situations of mining regions of arid zone of Kazakhstan. Geodesy and Cartography, 47(3), 139-146. https://doi.org/10.3846/gac.2021.12492
Published in Issue
Nov 9, 2021
Abstract Views
188
PDF Downloads
114
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Abalakov, A. (2007). Ekologicheskaya geologiya. Izdatel’stvo Irkutskovo gosudarstvennovo universitetata. http://window.edu.ru/resource/995/55995/files/Abalkov.pdf

Abalakov, A., & Kuzmin, S. (1998). Ekologicheskaya ocenka ekomorfosistem. Geoekologiya, 3, 28–40.

Adamenko, O. (1991). Rol’ i mesto izucheniya vzaimodejstviya geomorfologicheskih processov i okruzhayushchej sredy v ekologicheskom monitoringe. In O. Adamenko, Geomorfologicheskie processy i okruzhayushchaya sreda (pp. 4–8). Izd-vo Kazanskogo GU.

Asoyan, D., Likhachyova, E., Timofeev, D., Barshhevskij, N., Borsuk, O., Borunov, A., Bronguleev, V., Zhidkov, M., Kozlova, A., Kor-zhuuv, S., & Makkaveev, A. (2002). Rel’ef sredy’ zhizni cheloveka (e’kologicheskaya geomorfologiya). Moscow.

Baborykin, M. (2013). Monitoring opasnyh geologicheskih processov na linejnyh ob’ektah. Inzhenernye izyskaniya, 10–11, 44–55.

Barsch, D. (1990). Geomorphology and geoecology. Geomorphology New Folge, 79, 39–49.

Bexeitova, R., Veselova, L., Kassymkanova, Kh., Jangulova, G., Baidauletova, G., Zhalgasbekov, Y., Burlibayeva, Sh., & Turekhanova, V. (2018). The problem of environmental safety of the fields of mining industrial production of arid zone of Kazakhstan. Geodesy and Cartog-raphy, 44(4), 146–155. https://doi.org/10.3846/gac.2018.4314

Bexeitova, R., Veselova, L., Duysebaeva, K., Bayandinova, S., & Bekkulieva, A. (2016). Antropogennye faktory rel’efo­obra­zova­niya v predelah platformenno-denudacionnyh ravnin aridnoj zony Kazahstana (Central’nyj Kazahstan). Vestnik KazNU, ser. Geograficheskaya, 13–20.

Charles, J., Hughes, D., & Burford, D. (1985). The effect of a rise water table on the settlement of backfill of Horsley restored opencast coal mining site, 1973–1983. In Third International Conference on Ground Movements and Structures (pp. 45–59). Cardiff, UK.

Cheskidov, V., Lipina, A., & Melnichenko, I. (2018). Integrated monitoring of engineering structures in mining. Eurasian Mining, 2, 18–21. https://doi.org/10.17580/em.2018.02.05

Ermolov, A. (2014). Issledovanie opasnyh ekzogennyh geologicheskih processov v ramkah kompleksnyh inzhenernyh izyskanij i proizvod-stvennogo monitoringa na linejnyh ob’ektah. Inzhenernye izyskaniya, 12, 39–40.

Eszhanova, A. S. (2010). Klassifikaciya ekzogennyh processov v svyazi s ocenkoj geomorfologicheskogo riska. Vestnik KazNPU. Almaty, 23–24.

Grishin, A., & Novikov, V. (2000) Ekologicheskaya bezopasnost’. Uchebnoe posobie. Grand.

Gurney, S. (2005). Mapping the spatial distribution of geomorphological processes in Okstindan area of northern Norway, using Geomorphic Proces Units as derived from remote sensing and ground survey. Fennia, 1, 10–14.

Iskakov, N. A., & Medeu, A. R. (Eds.). (2006). Prirodnye usloviya i resursy (T. 1, pp. 222–327). Print-S, Almaty.

Kaiser, A., Neugirg, F., Rock, G., Müller, C., Haas, F., Ries, J., & Schmidt, J. (2014). Small-scale surface reconstruction and volume calcula-tion of soil erosion in complex Moroccan gully morphology using structure from motion. Remote Sensing, 6(8), 7050–7080. https://doi.org/10.3390/rs6087050

Kassymkanova, Kh., Jangulova, G., Bekseitova, R., Miletenko, N., Baidauletova, G., Turekhanova, V., Zhalgasbekov, Y., & Shmarova, I. (2018). Express-assessment of geomechanic condition of the rock massive and development methods of its strengthening and reinforcing for safe ecological developing of the fields of mineral resorces in hard mountain-geological and mining engineering conditions. News of the Na-tional Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences, 5(431), 37–47. https://doi.org/10.32014/2018.2518-170X.33

Khotuntsev, Yu. (2004). Ekologiya i ekologicheskaya bezopasnost’. Izdatel’skij centr Akademiya.

Kochurov, B. (1997). Geografiya ekologicheskih situacij (ekodiagnostika territorij). IG RAN, Moscow.

Korkin, S., & Talyneva, O. (2015). Regional’nye aspekty proyavleniya opasnyh prirodnyh ekzodinamicheskih processov dlya territorii Sred-nego Priob’ya. In Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii “VII Shchukinskie chteniya” (pp. 28–31). Moscow.

Likhacheva, E. A., & Timofeev, D. A. (2004). Ekologicheskaya geomorfologiya. Sloar-spravochnik. Mediya-Press.

Likhacheva, E., Petin, A., Chichagov, V., Chendev, Yu., Bulanov, S., & Goleusov, P. (2013). Antropogennaya geomorfologiya: nauka i prak-tika. Geomorfologiya, 88–91.

Milanovich, P. (2000). Geological Engineering in karst. Zebra Publishing Ltd.

Nysanbek, U. (2003). Konceptual’nye problemy ekologicheskoj bezopasnosti v Respublike Kazakhstan. Analytic, 5, 16–17.

Pecsi, М. (1986). Ecological-geomorphological researches Hungary. Budapecht, 117–122.

Sakhiev, S. (2016). Ekologicheskaya bezopasnost’ odin iz osnovnyh strategicheskih komponentov nacional’noj bezopasnosti Respubliki Ka-zakhstan. Almaty.

Shogren, J., & Grocken, T. (1999). Risk and its consequences. Journal of Environmental Economics and Management, 37(1), 45–51. https://doi.org/10.1006/jeem.1998.1059

Simonov, Yu. (1990). Inzhenernaya geomorfologiya. Indikacionnyj analiz i metody issledovaniya. Izd-vo MGU.

Simonov, Y., & Gladkevitch, G. (1995). Concept of the ecological certification of territories on the basis of land use structure. In Global Changes and Geography (pp. 112–113). Moscow.

Simonov, Yu., & Simonova, T. (2013). Fundamental’nye problemy antropogennoj geomorfologii. Geomorfologiya, 3, 3–10. https://doi.org/10.15356/0435-4281-2013-3-3-10

Sturman, V. (2003). Ekologicheskoe kartografirovanie (pp. 170–171). Moscow.

Toy, T. J. (1984). Geomorphoiogv of surface-mined lands in Western United States. In J. E. Costa & P. J. Fleisher (Eds.), Developments and applications of geomorphology (pp. 133–170). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69759-3_5

Vilesov, E., Naumenko, A., Veselova, L., & Aubekerov, B. (2009). Fizicheskaya geografiya Kazakhstana. Uchebnoe posobie pod obshchej redakciej A. Naumenko. Kazakh universitetі, Almaty.

Voskresensky, I., Suchilin, A., Ushakova, L., Shaforostov, V., & Entin, A. (2018). Monitoring rel’efa trassy magistral’nogo truboprovoda v centre Russkoj ravniny s primeneniem distancionnyh i geoinformacionnyh metodov. Vestnik KazNU, ser. Geograficheskaya, 49(2), 50–61. https://doi.org/10.26577/JGEM.2018.2.510