Share:


Activities of the Baltic geodetic commission between WWI and WWII

    Stasys Vytautas Kazakevičius Affiliation
    ; Arūnas Būga Affiliation

Abstract

Decision on Baltic Geodetic Commission establishment was made in 1924. The Commission has unified the main geodetic activities of the countries around the Baltic Sea in establishment of the common triangulation chain. Common adjustment of the Baltic ring made connection of the individual triangulation networks possible. The Baltic Geodetic Commission has been a major moving force of geodetic activities around the Baltic Sea. Its activities were stopped by the WWII, but the works of it are still of great importance.

Article in Lithuanian.

Baltijos Geodezijos komisijos veikla tarpukariu

Santrauka. 1924 m. buvo numatyta įkurti Baltijos geodezijos komisiją. Įkurtosios komisijos iniciatyva pradedama sudaryti Baltijos trianguliacijos grandinę. Sudaryta trianguliacijos grandinė aplink Baltijos jūrą leido šalims sujungti trianguliacijos tinklus bei atlikti bendrąjį trianguliacijos grandinės išlyginimą. Nors Baltijos geodezijos komisijos veiklą nutraukė Antrasis pasaulinis karas, tačiau jos atlikti darbai tebėra aktualūs iki šių dienų.

Raktažodžiai: trianguliacijos tinklai, Baltijos geodezijos komisija, Baltijos trianguliacijos grandinė.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : triangulation networks, Baltic Geodesy Commission, The Baltic Triangulation Chain

How to Cite
Kazakevičius, S. V., & Būga, A. (2012). Activities of the Baltic geodetic commission between WWI and WWII. Geodesy and Cartography, 30(1), Ia-If. https://doi.org/10.3846/13921541.2004.9636638
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
361
PDF Downloads
246
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.