Share:


Peculiarities of the long-term water level fluctuations in the south-eastern part of the Baltic sea and the Curonian lagoon

Abstract

 Studies of climate changes and climate warming problems are connected with the analysis of the geophysical processes including changes in regime of some hydrological elements. One of the indicators of the changing climate is the water level, i.e. the long-term changes of water level. In this paper the measurements by the Centre of Marine Research (Ministry of Environment) time series of water level were used for the analysis of long-term changes of water level in the south-eastern part of the Baltic Sea and in the Curonian Lagoon. One of the factors for the water level rising is land moving. The great concern should cause the increase in water level observed in the 20th century, which could be directly related to the problems of the coast erosion, land overflow the distortion of the ecological equilibrium.

Article in Lithuanian.

Kuršių marių ir pietrytinės Baltijos jūros dalies vandens lygio daugiamečių svyravimų analizės metodologiniai ypatumai

Santrauka. Šiuolaikiniai klimato kaitos tyrimai bei klimato šiltėjimo problemų sprendimas susiję su geofizinių reiškinių bei hidrologinių elementų režimo kaitos analize. Susirūpinimą kelia pastaraisiais 20 a. dešimtmečiais spartesnis vandens lygio kilimas bei su tuo tiesiogiai susiję krantų ardymo, sausumos užliejimo, ekologinės pusiausvyros pažeidimo problemos. Ne mažiau svarbus veiksnys, lemiantis daugiametį vandens lygio kitimą Baltijos jūroje, yra Žemės plutos judėjimas. Straipsnyje, remiantis Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų centro duomenimis, analizuojamas daugiametis vandens lygio kitimas pietrytinėje Baltijos jūros dalyje ir Kuršių mariose.

Raktažodžiai: vandens lygis, kitimas, dėsningumas, tendencija, Kuršių marios, Klaipėdos sąsiauris, Baltijos jūra.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : water level, change, regularity, trend, Curonian Lagoon, Klaipėda Strait, The Baltic Sea

How to Cite
Dailidienė, I., Stankevičius, A., & Tilickis, B. (2012). Peculiarities of the long-term water level fluctuations in the south-eastern part of the Baltic sea and the Curonian lagoon. Geodesy and Cartography, 30(2), 58-64. https://doi.org/10.3846/13921541.2004.9636642
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
341
PDF Downloads
295
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.