Share:


Application of pseudo-distance and carrier phase relative equation with additional parameters for GPS measurement processing

    Jonas Skeivalas Affiliation

Abstract

The methods of processing the results of measurement of pseudodistances and carrier phases by applying the GPS receivers at two and three carrier frequencies are analysed in the paper. The relationship equations at pseudodistances and carrier phases with supplementary parameters are applied. They are created in every epoch for every satellite “in vision”. The method proposed enables to eliminate with an appropriate confidence the random and systematic errors, the main source of which is the influence of troposphere and ionosphere.

Article in Lithuanian.

Pseudoatstumų ir nešlio fazių salyginių lygčių su papildomais parametrais taikymas GPS matavimų rezultatams apdoroti

Santrauka. Straipsnyje analizuojami metodai pseudoatstumų ir nešlio fazių matavimų rezultatams apdoroti, naudojant dviejų ir trijų nešlio dažnių GPS imtuvus. Čia taikomos pseudoatstumų ir nešlio fazių sąlyginės lygtys su papildomais parametrais, sudaromos kiekvienoje epochoje pagal kiekvieno „matomo“ palydovo signalų matavimo rezultatus. Siūlomu metodu galima patikimai eliminuoti atsitiktines ir sistemingąsias matavimų klaidas, kurių pagrindinė priežastis – troposferos ir jonosferos įtaka.

Raktažodžiai: GPS, pseudoatstumai, nešlio fazės, jonosferos klaidos, mažiausiųjų kvadratų metodas.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : GPS, pseudo-distances, carrier phases, ionospheric errors, least squares method

How to Cite
Skeivalas, J. (2012). Application of pseudo-distance and carrier phase relative equation with additional parameters for GPS measurement processing. Geodesy and Cartography, 30(3), 91-96. https://doi.org/10.3846/13921541.2004.9636649
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
227
PDF Downloads
217
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.