Share:


Requirements for aerial photography

    Birutė Ruzgienė Affiliation

Abstract

The photogrammetric mapping process at the first stage requires planning of aerial photography. Aerial photographs quality depends on the successfull photographic mission specified by requirements that meet not only Lithuanian needs, but also the requirements of the European Union. For such a purpose the detailed specifications for aerial photographic mission for mapping urban territories at a large scale are investigated. The aerial photography parameters and requirements for flight planning, photographic strips, overlaps, aerial camera and film are outlined. The scale of photography, flying height and method for photogrammetric mapping is foreseen as well as tolerances of photographs tilt and swings round (yaw) are presented. Digital camera based on CCD sensors and on‐board GPS is greatly appreciated in present‐day technologies undertaking aerial mission.

Reikalavimai, keliami aerofotonuotraukai

Santrauka. Pirmuoju fotogrametrinio kartografavimo etapu parengiamas projektas žemes paviršiui aerofotografuoti. Aerofotonuotraukos kokybe priklauso nuo aerofotografavimo proceso sekmingumo, t. y. fotogrametriniu reikalavimu, keliamu aerofotonuotraukai, tinkamo igyvendinimo – ne tik pagal Lietuvos poreikius, bet ir Europos Sajungos nuostatas. Pateikiami tikslingiausi aerofotonuotraukos parametrai skaitmeniniams spalvotiems 1:1000 arba 1:2000 masteliu nuotraukos Lietuvos miestu ortofotografiniams žemelapiams sudaryti. Rengiant urbanizuotu teritoriju aerofotografavimo parametrus ir siekiant gauti geros kokybes, tikslius ortofotografinius žemelapius, remtasi literatūros šaltiniais, Lietuvos ir kai kuriu užsienio šaliu instituciju patirtimi. Aeronuotrauka projektuojama 1:5000 arba 1:6000 mastelio, aerofotokameros židinio nuotolis c = 210 mm. Pateikti tinkamo aerofotografavimo reikalavimai: aerofotonuotrauku tarpusavio sanklota, maršrutu nuokrypiai, aerofotografiniu vaizdu polinkiai, aerofotografavimo salygos. Nurodytos aerofotografavimo technines priemones: orlaivio ypatumai, aerofotografavimo kameru parametrai. Aerofotoaparato skiriamajai gebai apibrežti taikyta svertine vidutine skiriamoji geba (1 pav., 2 lentele). Kadangi vis dažniau skaitmenines aerofotokameros naudojamos topografijos poreikiams, todel kitu Lietuvos urbanizuotu teritoriju aerofotogrametrinio kartografavimo etapu numatoma taikyti ir skaitmenine aerofotografavimo sistema.

Raktažodžiai: aerofotografavimas, fotogrametrine nuotrauka, parametrai, lektuvu GPS, kalibravimas.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : aerial photography, photogrammetric surveying, parameters, on‐board GPS, calibration

How to Cite
Ruzgienė, B. (2012). Requirements for aerial photography. Geodesy and Cartography, 30(3), 75-79. https://doi.org/10.3846/13921541.2004.9636646
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
301
PDF Downloads
242
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.