Share:


Problems in cartography of Lithuania because of differences of oikonyms and hydronyms in standard and formal publications

    Romualdas Girkus Affiliation
    ; Viktoras Lukoševičius Affiliation

Abstract

When mapping the area of Lithuania, place-names presented by linguists or given in documents are used. The spelling differences of these names in different sources and over-generalised locations cause the importance of localisation specification and choice of spelling for cartographers. A signal map prepared by cartographers must be reviewed by a specialist of Lithuanian language. Bet we cannot avoid mistakes in maps because of the linguists incompetence to perform the localisation of small hydronyms. This paper includes a specific material about place-names in different sources.

Article in Lithuanian.

Šiuolaikinės Lietuvos kartografijos problemos dėl oikonimų ir hidronimų neatitikimų norminamuosiuose ir oficialiuose leidiniuose

Santrauka. Kartografuojant Lietuvos teritoriją vietovardžiai privalo būti sunorminti kalbininkų ir teikiami oficialiuose dokumentuose ar leidiniuose. Dėl vietovardžių rašybos neatitikimų skirtinguose šaltiniuose ir pernelyg generalizuotos jų lokalizacijos kartografams kyla vietovardžių lokalizavimo tikslinimo ir rašybos varianto parinkimo reikmė. Kartografų parengtas signalinis žemėlapio variantas prieš tiražuojant teikiamas lietuvių kalbos specialistams vietovardžių ekspertizei atlikti. Tačiau kalbininkams neišgalint smulkesnius hidronimus lokalizuoti konkrečiai netikslumų žemėlapiuose išvengti nepavyksta. Straipsnyje aptariamos oikonimų ir hidronimų vartosenos problemos, iškylančios rengiant oficialius kartografinius leidinius. Teikiami konkretūs vietovardžių rašybos neatitikimo naudojamuose šaltiniuose pavyzdžiai.

Raktažodžiai: vardynas, hidronimas, kadastras, hidrografija.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : glossary, hydronym, cadastre, hydrography

How to Cite
Girkus, R., & Lukoševičius, V. (2012). Problems in cartography of Lithuania because of differences of oikonyms and hydronyms in standard and formal publications. Geodesy and Cartography, 30(4), 123-126. https://doi.org/10.3846/13921541.2004.9636655
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
336
PDF Downloads
227
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.