Share:


Calculation accuracy of wing aerodynamic parameters for a low speed aircraft

    Egidijus Pakalnis Affiliation
    ; Jonas Stankūnas Affiliation

Abstract

The article presents the analysis results of calculation error for a swept wing of NACA4415 airfoil. Coefficients of aerodynamic forces for this wing were calculated by means of a vortex step method including special algorithm to account non-linear characteristics of an airfoil. Calculation error of aerodynamic coefficient is determined by means of equation (1) for the lift force coefficient and equation (4) for the drag force coefficient of a separate element of wing model. Equations (3) and (6) are used to determine calculation errors of lift and drag force coefficients of the complete wing. Error dependence on an angle of attack of the wing and a sweep angle of the wing are presented in several graphs.

Article in Lithuanian.

Mažų greičių lėktuvo sparno aerodinaminių parametrų skaičiavimo tikslumas

Santrauka. Pateikiami strėlinio NACA4415 profilio sparno skaičiavimo paklaidų analizės rezultatai. Šio sparno aerodinaminiai koeficientai buvo apskaičiuoti taikant sūkurio žingsnio metodą, papildytą specialiu algoritmu netiesinėms profilio charakteristikoms įvertinti. Kiekvieno sparno modelio elemento aerodinaminių koeficientų skaičiavimo paklaidos buvo nustatytos pagal (1) formulę keliamajai jėgai ir (2) formulę pasipriešinimo jėgai rasti. Viso sparno aerodinaminių jėgų koeficientų skaičiavimo paklaidos apskaičiuotos pagal (3) ir (4) formules. Grafiškai pateikiama paklaidų priklausomybė nuo sparno atakos ir strėliškumo kampo.

Raktažodžiai: aerodinaminiai koeficientai, skaičiavimo paklaidos.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : aerodynamic coefficients, calculation errors

How to Cite
Pakalnis, E., & Stankūnas, J. (2012). Calculation accuracy of wing aerodynamic parameters for a low speed aircraft. Geodesy and Cartography, 31(2), 76-79. https://doi.org/10.3846/13921541.2005.9636669
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
305
PDF Downloads
283
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.