Share:


Construction of topological 3D model

    Kęstutis Čypas Affiliation

Abstract

It is growing interest in creation topological 3D GIS models for many areas such like cadastres, urban planning, environmental monitoring, telecommu-nications, etc. The article presents problems and possible theoretical solutions of creation 3D topological GIS model and calculation topological relationships. The main idea is to use object-oriented model based on simplexes and graph theory, to calculate possible topological relationships using 9-intersections model and to compare with results obtained by other researchers.

Article in Lithuanian.

Topologinio 3D modelio kūrimo geoinformacinėse sistemose ypatumai

Santrauka. Sudarant 3D topologinį modelį geoinformacinių sistemų erdvėje iškyla topologinių ryšių tarp objektų trimatėje erdvėje nustatymo problema. Straipsnyje pateikiamos topologinio 3D modelio kūrimo problemos ir nagrinėjamas teorinis topologinių ryšių nustatymo būdas. Ryšiams nustatyti panaudotas objektiškai orientuotas modelis, pagrįstas simpleksais bei grafų teorija. Galimos topologinės sąsajos trimatėje erdvėje nustatytos taikant devynių susikirtimų modelį. Gautų sąsajų tarp objektų trimatėje erdvėje skaičius skiriasi nuo kitų autorių gautų rezultatų, todėl galima patvirtinti, kad jis priklauso nuo pasirinkto modelio, topologinių sąsajų nustatymo būdo bei kitų išankstinių sąlygų.

Raktažodžiai. 3D GIS modelis, topologinės sąsajos 3D erdvėje.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : 3D GIS model, topological interfaces in 3D space

How to Cite
Čypas, K. (2012). Construction of topological 3D model. Geodesy and Cartography, 31(2), 62-68. https://doi.org/10.3846/13921541.2005.9636667
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
329
PDF Downloads
291
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.