Share:


Accuracy analysis of DTM generated using different initial data

    Aušra Kumetaitienė Affiliation

Abstract

In the article the accuracy, position and density of the initial data which directly influence the of digital terrain model (DTM) are analysed. The main task – to obtain the data of the first-rate quality which would suit the requirements for terrain model. The number of points should be of sufficient density, not only for terrain model, but also for monitoring accuracy. Qualitative and quantitative characteristics of the data, economic indexes depend on the chosen method of measurement of points of heights. The accomplished research was performed with the purpose to estimate the accuracy of the initial data intended for creation of digital terrain model.

Article in Lithuanian

Skaitmeninių reljefo modelių, sudarytų taikant įvairius pradinius duomenis, tikslumo tyrimas

Santrauka. Analizuojamas pradinių duomenų, turinčių tiesioginės įtakos sudaromo skaitmeninio reljefo modelio (toliau SRM) kokybei, tikslumas, padėtis ir tankis. Svarbu gauti kokybiškus aukščių duomenis, kurie atitiktų reljefo modeliui keliamus reikalavimus. Taškų skaičius turi būti pakankamai tankus, kad aukščių taškų pakaktų ne tik reljefo modeliui sudaryti, bet ir tikslumo kontrolei atlikti. Duomenų kokybinės ir kiekybinės charakteristikos bei ekonominiai rodikliai priklauso nuo pasirinkto aukščių matavimų metodo. Atliktas tyrimas, siekiant įvertinti pradinių duomenų, skirtų skaitmeniniam reljefo modeliui sudaryti, tikslumą.

Raktažodžiai: skaitmeninis reljefo modelis, tikslumas, InSAR metodas, automatinis stereofotogrametrinis metodas, stereofotogrametrinis metodas.

Keyword : digital terrain model, accuracy, InSAR method, automatic stereophotogrammetric method, stereophotogrammetric method

How to Cite
Kumetaitienė, A. (2012). Accuracy analysis of DTM generated using different initial data. Geodesy and Cartography, 31(3), 110-114. https://doi.org/10.3846/13921541.2005.9636675
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
192
PDF Downloads
215
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.