Share:


Relief of Lithuania in cartographic documents

    Romualdas Girkus Affiliation
    ; Viktoras Lukoševičius Affiliation

Abstract

Cartographic products which characterise the relief of Lithuania and have been created during the last century and nowadays are described in this article. The article presents interpretations of the relief of Lithuania by specialists such as foresters, road engineers, geographers, topographers, hydrographers, land owners and geoinformatics. It also analyses the development of the relief of Lithuania via presentation of its qualitative and technological characteristics.

Article in Lithuanian.

Lietuvos reljefas kartografiniuose dokumentuose

Santrauka. Pateikta skirtingose Lietuvos žinybose dirbusių specialistų – miškininkų, kelininkų, geografų, topografų, hidrografų, žemėtvarkininkų ir geoinformatikų įvairaus laikotarpio Lietuvos reljefo interpretacijos. Aptariami svarbiausieji Lietuvos reljefą apibūdinantys, pastarojo šimtmečio kartografiniai produktai. Analizuojama Lietuvos reljefo vaizdavimo raida, pateikiama jos kokybinės ir technologinės charakteristikos. Šiek tiek pateikiama informacijos apie kartografinių produktų autorius.

Raktažodžiai: topografiniai žemėlapiai, reljefo modelis, izohipsės, morfografinis žemėlapis, geoinformacinė duomenų bazė.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : topographic maps, terrain model, isohipses, morphographic map, geoinformation database

How to Cite
Girkus, R., & Lukoševičius, V. (2012). Relief of Lithuania in cartographic documents. Geodesy and Cartography, 31(4), 134-140. https://doi.org/10.3846/13921541.2005.9636679
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
236
PDF Downloads
345
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.