Share:


Research of the angular positioning accuracy of the experimental test bench

    Vytautas Giniotis Affiliation
    ; Domantas Bručas Affiliation

Abstract

Most geodetic instruments are based on measurement of angular values. Such instruments as digital theodolites, total stations etc are used in geodesy, building structure, surveying, in machine engineering etc. Preliminary research of the accuracy of the test rig created for precise angular measurements is presented here. Visual angular scale accuracy measurements are given and some statistical parameters of measuring data are evaluated. Conclusions for further development of the test rig are formulated.

Eksperimentinio stendo kampinio pozicionavimo tikslumo tyrimas

Santrauka. Naudojant daugelį geodezinių prietaisų svarbu tiksliai išmatuoti kampus. Šiais prietaisais – skaitmeniniais teodolitais, tacheometrais ir kt. – atliekami topografiniai matavimai geodezijoje, matuojama mašinų gamyboje ir kitur. Aprašomas preliminarus stendo, skirto plokščiujų kampų matavimo prietaisams kalibruoti, tikslumo tyrimas; pateikiami vaizdūs apskritiminės skalės tyrimo rezultatai bei kai kurie statistiniai įverčiai. Formuluojamos išvados dėl tolesnio bandymų stendo tobulinimo.

First published online: 03 Aug 2012

Keyword : circular scale, measurement, evaluation, accuracy, uncertainty

How to Cite
Giniotis, V., & Bručas, D. (2012). Research of the angular positioning accuracy of the experimental test bench. Geodesy and Cartography, 32(2), 37-41. https://doi.org/10.3846/13921541.2006.9636690
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
226
PDF Downloads
248
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.