Share:


The regression model of virtual GPS reference station

    Jonas Skeivalas Affiliation

Abstract

The principle of calculating coordinates determined by GPS method and carrier's phase shift and corrections for pseudodistances as well as applying the regression model is presented in the article. The values of regression equations parameters are calculated according to accurately known coordinates of reference stations and the measured values of appropriate values using the least-square method. An accuracy of prognostic corrections model is evaluated by covariation matrixes.


Article in Lithuanian.


GPS virtualiosios referencinės stoties regresinis modelis


Santrauka. Straipsnyje pateikiamas GPS metodu nustatytų koordinačių, nešlio fazių skirtumų bei pseudoatstumų pataisų skaičiavimo, taikant regresinį modelį, principas. Regresinių lygčių parametrų reikšmės apskaičiuojamos pagal tikslias žinomas referencinių stočių koordinates bei išmatuotų atitinkamų dydžių reikšmes, taikant mažiausiųjų kvadratų metodą. Prognozinio pataisų nustatymo modelio tikslumas įvertinamas kovariacijų matricomis.

Prasminiai žodžiai: GPS referencinės stotys, regresinis pataisų prognozavimo modelis. 


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : GPS reference stations, regression prediction model

How to Cite
Skeivalas, J. (2012). The regression model of virtual GPS reference station. Geodesy and Cartography, 32(4), 97-100. https://doi.org/10.3846/13921541.2006.9636705
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
272
PDF Downloads
265
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.