Share:


Creation of geodetic networks in class form

    Jonas Skeivalas Affiliation

Abstract

The expedience of creation of geodetic networks in class form and measurements accuracy of networks of lower class is dependence on accuracy of relative parameters of higher class is analysed in the article. Using theory of primary data errors is analysed influence of errors of parameters higher class networks to accuracy measured values of lower class networks. The errors tolerance confidence probabilities of relative class of measured values are dependences on proportion of relative value standard deviation of geodetic networks and tolerance parameter ta . Confidence probabilities of the first and second kinds errors of geodetic networks depends on the above-mentioned parametric values is presented in this article


Article in Lithuanian


Geodezinių tinklų sudarymas klasių pavidalu


Santrauka. Nagrinėjama geodezinių tinklų sudarymo klasių pavidalu tikslingumas ir žemesnės klasės tinklų matavimų tikslumo priklausomybė nuo aukštesnės klasės tinklų atitinkamų parametrų tikslumo. Aukštesnės klasės tinklų parametrų klaidų įtaka žemesnių klasių tinklų išmatuotų dydžių tikslumui analizuojama remiantis pradinių duomenų klaidų teorija. Parodyta, kad atitinkamų klasių išmatuotų dydžių klaidų tolerancijų pasikliovimo tikimybės priklauso nuo geodezinių tinklų atitinkamų dydžių standartinių nuokrypių santykio bei taikomo tolerancijų parametro tα . Pateikiamos geodezinių tinklų atitinkamų dydžių pirmosios ir antrosios rūšies klaidų pasikliovimo, atsižvelgiant i minėtąsias parametrų reikšmes, tikimybės.


Reikšminiai žodžiai: tolerancijosstandartiniai nuokrypiaipirmosios ir antrosios rūšies klaidos.

Keyword : tolerance, standard deviations, first and second type errors

How to Cite
Skeivalas, J. (2012). Creation of geodetic networks in class form. Geodesy and Cartography, 33(3), 72-74. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636722
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
192
PDF Downloads
208
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.