Share:


Using collocation method and conditional equation to process of the GPS measurements results

    Jonas  Skeivalas Affiliation

Abstract

The measurements results processing methods of pseudo ranges and carrier phases, then data are got by using double carrier phases GPS receivers, are analysed in this article. Conditional equations with additional parameters of pseudo ranges and carrier phases are used. These equations are equating on every epoch by measurements results of signals of every satellite. This method is good for a reliable eliminating the random and systematic measurements errors. The main source of these errors is infl uenced by ionosphere and troposphere.


Article in Lithuanian


Kolokacijos metodo ir sąlyginių lygčių taikymas GPS matavimų rezultatams apdoroti


Santrauka. Analizuojami pseudoatstumų ir nešlio fazių matavimų rezultatų apdorojimo metodai, kai duomenys gauti naudojant dviejų nešlio dažnių GPS imtuvus. Taikoma kolokacijos metodas, pseudoatstumų ir nešlio fazių sąlyginės lygtys su papildomais parametrais. Lygtys sudaromos kiekvienai epochai pagal kiekvieno palydovo signalų matavimo rezultatus. Siūlomu metodu galima patikimiau eliminuoti atsitiktines ir sistemingąsias matavimų klaidas, kurių pagrindinis šaltinis – jonosferos ir troposferos įtaka.


Reikšminiai žodžiai: GPS, kolokacija, pseudoatstumų ir nešlio fazės, klaidos dėl jonosferos įtakos, mažiausiųjų kvadratų metodas.

Keyword : GPS, collocation, pseudo-transitions and carrier phases, errors due to ionosphere influence, least squares method

How to Cite
Skeivalas, J. (2012). Using collocation method and conditional equation to process of the GPS measurements results. Geodesy and Cartography, 34(1), 12-18. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2008.34.12-18
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
174
PDF Downloads
76
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.