Share:


Analysis of Earth’s magnetic field changes by correlation of its parameters

    Jonas Skeivalas Affiliation
    ; Andrzej Sas-Uhrynowski Affiliation
    ; Romuald Obuchovski Affiliation

Abstract

Changes of Earth magnetic field parameters: field intensity and its components along axes of rectangular coordinates are analyzed in space and time. Data from magnetic observatories Belsk and Hel in Poland were used. Correlation analysis of magnetic field components was applied. Influence of respective field components on changes of geomagnetic field intensity was determined. Shift of space and time factors was used to assess the influence of covariations of geomagnetic field components on changes of covariations of field intensity.


Article in English


Žemės magnetosferos pokyčių, taikant jos parametrų koreliaciją, analizė


Straipsnyje analizuojama Žemės magnetosferos parametrų: lauko jėgos intensyvumo ir jos komponenčių pagal stačiakampių koordinačių ašis reikšmių kaita erdvėje bei laike. Tyrimams naudota Lenkijos Belsk ir Hel magnetinių observatorijų metraščių duomenys, taikyta magnetosferos lauko jėgos komponenčių koreliacinė analizė. Nustatyta atitinkamų geomagnetinio lauko jėgos komponenčių pokyčių įtaka geomagnetinio lauko jėgos intensyvumo pokyčiams. Įvertinant geomagnetinio lauko jėgos komponenčių kovariacijų įtaką lauko jėgos intensyvumo kovariacijų pokyčiams atsižvelgta į erdvės ir laiko faktorių kaitą. 

Keyword : parameters of Earth’s magnetic field and their correlation, changes of covariations of field intensity

How to Cite
Skeivalas, J., Sas-Uhrynowski, A., & Obuchovski, R. (2012). Analysis of Earth’s magnetic field changes by correlation of its parameters. Geodesy and Cartography, 34(3), 88-91. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2008.34.88-91
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
170
PDF Downloads
79
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.