Share:


Relief modelling methods for topographic plans in urbanized territories

    Aušra Kumetaitienė Affiliation
    ; Jelena Vaitkevičienė Affiliation

Abstract

Relief modelling methods based on surveying data and GIS technologies for topographic plans creation in rapidly changing urbanized territories are analysed. 99 296 m2 (9,9296 ha) area of Vilnius city, Antakalnis eldership, Šilėnų street was selected for the research. Geodetic measurements were performed by Trimble 5800 – Global Positioning System (GPS) receiver. Observation period – from the end of 2006 till the beginning of 2007. 568 height points were observed and used for digital relief modelling in this territory. Three methods were used for modelling: Kriging, Spline and Inverse Distance Weighting (IDW). Depending on relief complexity the suitability of these methods is analysed. The selection method was based on accuracy of standard deviation estimates.


Reljefo modeliavimo metodai, taikomi užstatytų teritorijų topografiniams planams sudaryti


Analizuojami dažniausiai užstatytų teritorijų topografiniams planams sudaryti matininkų taikomi reljefo modeliavimo metodai. Tyrimui pasirinkta 99 296 m2 ploto teritorija Vilniuje, Antakalnio seniūnijoje, Šilėnų gatvėje. Geodeziniai matavimai atlikti GPS prietaisu Trimble 5800. Matuota 2006 m. pabaigoje – 2007 m. pradžioje. Atliekant lauko geodezinius matavimus išmatuota 568 aukščio taškai. Jais remiamasi modeliuojant šios teritorijos skaitmeninį reljefą. Straipsnyje analizuojami trys dažniausiai matininkų taikomi reljefo modeliavimo metodai: krigingo, splaino, svorinis. Atsižvelgiant į reljefo sudėtingumą, analizuojamas kiekvieno metodo tinkamumas atvaizduoti situaciją būdingoje vietovėje. Modeliuojant taikomų metodų tinkamumas topografinių planų reljefui sudaryti vertintas pagal kiekvieno iš atliktų tyrimų rezultatų standartinio nuokrypio įverčio tikslumą.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : digital elevation model (DEM), relief modelling, modelling parameters, Kriging method, Spline method, IDW method, topographic plan

How to Cite
Kumetaitienė, A., & Vaitkevičienė, J. (2012). Relief modelling methods for topographic plans in urbanized territories. Geodesy and Cartography, 34(4), 134-138. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2008.34.134-138
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
282
PDF Downloads
135
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.