Share:


Dam deformation measurements with GPS

Abstract

The results of deformation measurements are related to safety of engineering structures and human life. To avoid a wrong interpretation of displacements, an appropriate deformation monitoring network must be established and the data obtained from deformation monitoring network must be carefully evaluated. Deformation measurements and analysis require the use of very accurate surveying equipment and analysis methods. The Global Positioning System (GPS) meets all the requirements stated above and therefore GPS receivers were used for this research. The purpose of this work was to monitor and analyze the deformation at the crest of the Altınkaya dam which was caused by the water load at different water levels combined with the dam’s weight. The secondary goal was to determine whether GPS measurements could meet the accuracy requirements for dam deformation measurements. As working area the Altınkaya dam is selected as a rockfill. In order to monitor and examine the deformation, a monitoring network consisting of 6 reference points and 11 object points was established. Measurements were made 4 times over 2 years using dual frequency GPS receivers with static methods. The measurements were performed and point coordinates have been determined. Then differences were calculated between periods and analyzed by iterative weighted transformation and Least Absolute Sum methods to determine the points stability.


Užtvankų deformacijų matavimai taikant GPS


Santrauka. Su deformacijų matavimų rezultatais tiesiogiai susijusi grėsmė inžineriniams statiniams ir žmonių gyvybei. Siekiant išvengti klaidingų poslinkių interpretacijų turi būti įrengti tinkami deformacijų monitoringo tinklai, o gaunami duomenys rūpestingai vertinami. Deformacijų matavimai ir analizė turi būti atliekami labai tiksliais geodeziniais prietaisais ir tyrimo metodais. Globalinė padėties nustatymo sistema (GPS) tokius reikalavimus atitinka, todėl ir atliekant šį tyrimą taikyti GPS imtuvai. Darbo tikslas buvo stebėti ir analizuoti Altinkaya užtvankos sprūdį, kurį, be pačios užtvankos svorio, lėmė vandens pakilimas įvairiais lygiais. Kitas tikslas buvo nustatyti, ar GPS matavimai atitinka užtvankų deformacijų matavimo tikslumo reikalavimus. Darbo vieta parinkta Altinkaya – užtvanka iš akmenų. Deformacijų stebėsenai ir tyrimui sudarytas 6 atraminių punktų ir 11 stebimų taškų tinklas. Matavimai atlikti statiniu metodu 4 kartus per dvejus metus taikant dvidažnius GPS imtuvus. Duomenys apdoroti, ir rastos taškų koordinatės. Nustatyti matavimų periodų koordinačių skirtumai. Jie analizuoti taikant iteracinį svorinį transformavimą. Punktų stabilumas nustatytas mažiausiųjų absoliučiųjų sumų metodu.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : dam, Global Positioning System, deformation measurements, deformation analysis

How to Cite
TAŞÇI, L. (2012). Dam deformation measurements with GPS. Geodesy and Cartography, 34(4), 116-121. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2008.34.116-121
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
470
PDF Downloads
222
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.