Share:


The concept and importance of style in cartography

    Giedrė Beconytė Affiliation
    ; Rita Viliuvienė Affiliation

Abstract

The paper describes the concept of cartographic style that is applicable to practically every type of maps. The structure of the style is rather complex and can be influenced by geographic space, time and culture. The purpose of cartographic stylistics is to assure that all the elements of visualization consistently support an appropriate perception of map information by the target group. Three largely independent criteria, that can be separately applied to different map components on the one hand and combine composition and other aspects into one system on the other, are specified as decorativeness, expressiveness and originality. Four major groups of styles have been defined by a general degree of the graphic enhancement of visualised data: ‘minimal’, ‘standard’, conventional and conspicuous. Within conventional and conspicuous stylistic groups, more concrete style types such as laconic, constructive, expressive, lightsome, aggressive, soft, antique, luscious, extravagant and artistic are defined.


Article in English


Stiliaus samprata ir svarba kartografijoje


Santrauka. Nagrinėjama kartografinio stiliaus samprata, taikoma įvairių tipų žemėlapiams. Stilistinė žemėlapio struktūra yra gana sudėtinga, ją įtakoja geografinė erdvė, laikas ir kultūriniai ypatumai. Kartografinės stilistikos tikslas yra užtikrinti, kad visi vizualizacijos elementai būtų tarpusavyje susiję ir kryptingai prisidėtų prie geresnio kartografinės informacijos suvokimo konkrečioje žemėlapio naudotojų grupėje. Straipsnyje įvardinti trys didele dalimi tarpusavyje nepriklausomi stilistiniai žemėlapio kriterijai: dekoratyvumas, ekspresyvumas ir originalumas. Jie gali būti atskirai taikomi skirtingiems žemėlapio elementams, bet kartu leidžia apjungti kompozicinius ir kitus dizaino aspektus į vieningą sistemą. Pagal žemėlapio grafinio dizaino priemonių taikymo lygį ir pobūdį išskiriamos keturios stilių grupės” minimalūs, standartizuoti, tradiciniai ir išskirtiniai. Tradicinių ir išskirtinių stilių grupėse apibrėžti ir pakomentuoti dar keli neretai pasitaikantys stilių tipai: lakoniškas, konstruktyvusis, ekspresyvusis, agresyvusis, žaismingas, senovinis, puošnusis, lyriškasis, ekstravagantiškas ir meninis. Konkretizuojant stilių apibrėžimus tipo apimtyje, turi būti naudojama daugiau parametrų, tokių kaip harmonija, kontrastas, istorinės ir kultūrinės asociacijos ir kt.

Keyword : map, cartography, style, stylistic analysis, visualization

How to Cite
Beconytė, G., & Viliuvienė, R. (2012). The concept and importance of style in cartography. Geodesy and Cartography, 35(3), 82-91. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.82-91
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
235
PDF Downloads
96
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.