Share:


Characteristics of the gravimetric network in Lithuania

  Rosita Birvydienė Affiliation
  ; Romuald Obuchovski Affiliation
  ; Eimuntas Paršeliūnas Affiliation
  ; Petras Petroškevičius Affiliation
  ; Dominykas Šlikas Affiliation
  ; Povilas Viskontas Affiliation

Abstract

The gravimetric control of Lithuania consists of three absolute gravity points and the first order gravimetric network covering 48 points. The second order gravimetric network was developed aiming at more detailed investigations into the geopotential field of the territory of Lithuania. Gravity acceleration was measured using 4 relative gravimeters Scintrex CG-5. The obtained gravimetric measurements were processed applying the GRAVSOFT software package. The values of the gravimetric network accuracy are also presented.


Article in Lithuanian


Lietuvos gravimetrinio tinklo charakteristikos


Santrauka. Lietuvos teritorijos gravimetrinį pagrindą sudaro trys absoliučiųjų matavimų punktai bei pirmosios klasės gravimetrinis tinklas, jungiantis 48 punktus. Detalesniems Lietuvos teritorijos geopotencialinio lauko tyrimams atlikti sudarytas 635 punktų antrosios klasės gravimetrinis tinklas. Tinklas matuotas keturiais gravimetrais Scintrex CG-5. Matavimų rezultatai apdoroti (GRAVSOFT programų paketo procedūros). Pateikiami gravimetrinio tinklo tikslumo įvertinimo duomenys.


Reikšminiai žodžiai: geopotencialinis laukas, gravimetrinis matavimas, gravimetras, gravimetrinis tinklas.

Keyword : geopotential field, gravimetric measurement, gravimeter, Gravimetric Network

How to Cite
Birvydienė, R., Obuchovski, R., Paršeliūnas, E., Petroškevičius, P., Šlikas, D., & Viskontas, P. (2012). Characteristics of the gravimetric network in Lithuania. Geodesy and Cartography, 35(4), 131-136. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.131-136
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
191
PDF Downloads
262
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.