Share:


Reflection of European Sarmatia in early cartography

Abstract

The article aims at finding arguments to ground the hypothesis that Lithuania as a geographical territory was in existence for a few thousand years instead of a thousand. The method used is the analysis of different maps drawn by different authors and found in cartographical archives. In earlier times, Lithuania was called European Sarmatia. The article presents the authors and designers of the maps where Sarmatia is marked as well as their characteristics, including issue dates, the names of territorial unites and their possible to identify administrative centres, geographical objects, tribal settlements, their neighbours, etc. When summarizing research results, the authors conclude that the ancient maps showing European Sarmatia are true historical witnesses helping to understand a long and complicated formation process of the state of Lithuania; however, only analysis is insufficient to fully reveal its prehistoric concept.


Article in Lithuanian


Europinė Sarmatija ankstyvojoje kartografijoje


Santrauka. Straipsnio tikslas – analizuojant kartografiniuose fonduose esančius senųjų autorių žemėlapius ir jų aprašymus ieškoti argumentų, kuriais galima būtų pagrįsti hipotezę, kad Lietuva kaip geografinė teritorija egzistavo ne prieš vieną, o prieš kelis tūkstančius metų. Tiesiog ji tuo metu buvo žymima kaip Europinė Sarmatija. Straipsnyje pristatomi žemėlapių, kuriuose atvaizduota Sarmatija, kūrėjai ir sudarytojai, pateikiamos žemėlapių charakteristikos: leidimo metai, atvaizduoti teritoriniai vienetai, geografiniai objektai, genčių bendruomenių apgyventos vietovės, kaimynai ir kt. Apibendrindami tyrimo rezultatus autoriai daro išvadą, kad senoviniai žemėlapiai, kuriuose žymima Europinė Sarmatija, yra puikūs istorijos liudytojai, padedantys suvokti ilgą ir sudėtingą Lietuvos valstybės formavimosi procesą, tačiau, siekiant atskleisti naują mūsų priešistorės koncepciją, vien tik jų analizės neužtenka.


Reikšminiai žodžiai: Sarmatija, Lietuva, istoriografija, žemėlapiai, gentys, vietovardžiai, vandenvardžiai.

Keyword : Lithuania, historiography, maps, tribes, toponomy, hydronomy, Sarmatia

How to Cite
Girkus, R., & Lukoševičius, V. (2012). Reflection of European Sarmatia in early cartography. Geodesy and Cartography, 36(3), 123-129. https://doi.org/10.3846/gc.2010.20
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
292
PDF Downloads
292
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.