Share:


An initial analysis of the solar storming effects on the determination of coordinates using GNSS

    Vilma Zubinaitė Affiliation
    ; George Preiss Affiliation

Abstract

The present work aims to investigate Solar Storming effects on the determination of geodetic coordinates. Preliminary results of an analysis of satellite and ground – based measurements during extremely strong geomagnetic storm on 11th September 2005 are presented. A similar situation was also observed on 30th October 2003 and 8th November 2004. The disturbance of the Sun, solar wind, and magnetosphere during these periods was weaker than during the similar period in 2003 with respect to a number of parameters. Nevertheless, the presented data indicate that the declining phase of solar cycle 23 is one of the most active intervals over the entire period of comprehensive studies of the solar–terrestrial coupling precisely because of the events that occurred in the autumn of 2003 and 2004. Satellite orbit errors and their consequences on the accuracy of ground positioning will also be investigated. It is expected that the results of this research will provide useful conclusions, which will be helpful for a wide range of applications that use Global Navigation Satellite Systems (GNSS) for high accuracy real time measurements. At the same time, this research is expected to be of practical interest for space weather applications as well as for all applications that rely on good real time knowledge of satellite positions.


Article in English


Saulės audrų įtakos koordinačių nustatymui naudojant pasaulinę navigacinę palydovinę sistemą tyrimas


Darbo tikslas – ištirti Saulės audrų poveikį nustatant geodezines koordinates. Pristatomi preliminarūs magnetinių audrų, fiksuotų 2005 m. rugsėjo 11 dieną, įtakos koordinačių nustatymui analizės rezultatai. Panaši situacija buvo pastebėta 2003 m. spalio 30 ir 2004 m. lapkričio 8 dienomis. Saulės audrų trikdymas ir vėjas tuo laikotarpiu buvo mažesni nei minėtuoju laikotarpiu 2003 metais, sprendžiant pagal daugelį parametrų. Nepaisant to, pateikiami duomenys rodo, kad mažėjanti Saulės ciklo 23 fazė yra vienas iš aktyviausių intervalų per visą Saulės – Žemės laikotarpį būtent dėl Saulės aktyvumo padidėjimo 2003 ir 2004 metais. Palydovų orbitų paklaidos ir jų įtaka Žemės padėties tikslumui taip pat bus tiriama. Tikimasi, kad šių mokslinių tyrimų rezultatai ir išvados bus naudingi daugeliui programų, naudojančių pasaulinės navigacijos palydovų sistemą, didelio tikslumo realiojo laiko matavimų duomenis. Tuo pat metu šis mokslinis tyrimas svarbus turint praktinį interesą pritaikyti oro erdves, remtis geromis realiojo laiko palydovų padėtimis.


Reikšminiai žodžiai: Saulės audrų poveikis, geodezinės koordinatės, globaliosios navigacinės palydovinės sistemos.

Keyword : solar storming effects, geodetic coordinates, ground positioning, global navigation satellite systems

How to Cite
Zubinaitė, V., & Preiss, G. (2012). An initial analysis of the solar storming effects on the determination of coordinates using GNSS. Geodesy and Cartography, 36(3), 97-102. https://doi.org/10.3846/gc.2010.16
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
181
PDF Downloads
95
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.