Jasper, D. “Returning to Thinking Theologically – Breaking down the Borders Between East and West: an Interdisciplinary Exercise / Grįžimas Prie Teologinio mąstymo, Griaunant Sienas Tarp Rytų Ir vakarų: Interdisciplininė Treniruotė”. Creativity Studies, vol. 6, no. 2, Dec. 2013, pp. 149-58, doi:10.3846/20297475.2013.824658.