[1]
D. Jasper, “Returning to thinking theologically – breaking down the borders between east and west: an interdisciplinary exercise / Grįžimas prie teologinio mąstymo, griaunant sienas tarp rytų ir vakarų: interdisciplininė treniruotė”, CS, vol. 6, no. 2, pp. 149-158, Dec. 2013.