Jasper, D. (2013) “Returning to thinking theologically – breaking down the borders between east and west: an interdisciplinary exercise / Grįžimas prie teologinio mąstymo, griaunant sienas tarp rytų ir vakarų: interdisciplininė treniruotė”, Creativity Studies, 6(2), pp. 149-158. doi: 10.3846/20297475.2013.824658.