Klibavičius, D. (2014) “New media in the education of the Net Generation / Naujosios medijos ugdant tinklo kartą”, Creativity Studies, 7(2), pp. 82-97. doi: 10.3846/23450479.2014.952359.