Jasper, David. 2013. “Returning to Thinking Theologically – Breaking down the Borders Between East and West: an Interdisciplinary Exercise / Grįžimas Prie Teologinio mąstymo, Griaunant Sienas Tarp Rytų Ir vakarų: Interdisciplininė Treniruotė”. Creativity Studies 6 (2):149-58. https://doi.org/10.3846/20297475.2013.824658.