JASPER, D. Returning to thinking theologically – breaking down the borders between east and west: an interdisciplinary exercise / Grįžimas prie teologinio mąstymo, griaunant sienas tarp rytų ir vakarų: interdisciplininė treniruotė. Creativity Studies, v. 6, n. 2, p. 149-158, 31 Dec. 2013.