ENXING, J. Authentic compassion? O. Toscani’s outrageous campaigns: an ethic-esthetical inquiry from a theologian’s perspective / Autentiškas gailestis? Įžeidžiančios O. Toscani kampanijos: etinis-estetinis tyrinėjimas iš teologo perspektyvos. Creativity Studies, v. 6, n. 1, p. 46-63, 28 Jun. 2013.