Jasper, D. (2013). Returning to thinking theologically – breaking down the borders between east and west: an interdisciplinary exercise / Grįžimas prie teologinio mąstymo, griaunant sienas tarp rytų ir vakarų: interdisciplininė treniruotė. Creativity Studies, 6(2), 149-158. https://doi.org/10.3846/20297475.2013.824658