Klibavičius, D. (2014). New media in the education of the Net Generation / Naujosios medijos ugdant tinklo kartą. Creativity Studies, 7(2), 82-97. https://doi.org/10.3846/23450479.2014.952359