(1)
Jasper, D. Returning to Thinking Theologically – Breaking down the Borders Between East and West: an Interdisciplinary Exercise / Grįžimas Prie Teologinio mąstymo, Griaunant Sienas Tarp Rytų Ir vakarų: Interdisciplininė Treniruotė. CS 2013, 6, 149-158.