[1]
Jasper, D. 2013. Returning to thinking theologically – breaking down the borders between east and west: an interdisciplinary exercise / Grįžimas prie teologinio mąstymo, griaunant sienas tarp rytų ir vakarų: interdisciplininė treniruotė. Creativity Studies. 6, 2 (Dec. 2013), 149-158. DOI:https://doi.org/10.3846/20297475.2013.824658.