Leśniewski, T., W. Wieleba, J. Krawczyk, K. Biernacki, M. Opałka, and T. Aldabergenova. “Tribological Properties of Thermoplastic Elastomer Used in 3D Printing Technology”. Aviation, vol. 28, no. 2, May 2024, pp. 49–53, doi:10.3846/aviation.2024.21482.