Leśniewski, T., Wieleba, W., Krawczyk, J., Biernacki, K., Opałka, M. and Aldabergenova, T. (2024) “Tribological properties of thermoplastic elastomer used in 3D printing technology”, Aviation, 28(2), pp. 49–53. doi: 10.3846/aviation.2024.21482.