[1]
Leśniewski, T., Wieleba, W., Krawczyk, J., Biernacki, K., Opałka, M. and Aldabergenova, T. 2024. Tribological properties of thermoplastic elastomer used in 3D printing technology. Aviation. 28, 2 (May 2024), 49–53. DOI:https://doi.org/10.3846/aviation.2024.21482.